Fes-te soci/a - col·laborador/a!

 


  • Per què ser soci/a o col·laborador ?

El Club Handbol Vic és una entitat sense ànim de lucre que té com objectiu el foment de la pràctica de l'activitat física i esportiva mitjançant l'handbol.

Per a poder funcionar econòmicament, el club es sustenta amb les quotes dels jugadors i jugadores, patrocinis i col·laboracions de diverses empreses i socis/es de la entitat.  Fer-se soci/a del club significa creure en els seus objectius i valors, col·laborant a que pugui continuar realitzant la seva funció.

A més a més, el socis del club poden participar de la seva gestió, ja sigui a través de la junta o l'assemblea.

  • Qui pot ser soci/a

Poden ser socis/es totes les persones majors d'edat que així ho sol·licitin.

Tots els jugadors i jugadores inscrits al club seran socis/es sense cap cost afegit, quedant inclosa la quota anual dins de les quotes com a jugadors/es. En cas de menors d'edat, un dels progenitors (per cada jugador/a) tindrà la possibilitat de ser soci/a amb les mateixes condicions. En tots dos supòsits, s'haurà de fer la sol·licitud expressa al club.

La quota mínima de soci/a, per aquelles persones no inscrites com a jugadors/res o els seus progenitors/res, serà de 10€/any.

  • Avantatges per a socis/es

Els/les socis/es podran gaudir de descomptes en activitats organitzades pel club, així com en acords que es puguin establir amb algun dels col·laboradors.

Igualment tenen dret a participar amb veu i vot a les assemblees del Club, així com a elegir i ser elegibles als òrgans de govern del Club. També a rebre informació de la marxa del Club.

  • Les empreses col·laboradores

Tindran presència com a tals a les publicacions als mitjans i xarxes socials del Club, a part dels acords de patrocini que es puguin establir.

La quota anual mínima per a empresa col·laboradora és de 100€.


☑ Per a fer-te SOCI/A omple aquest formulari online

☑ Per a ser COL·LABORADOR/A, heu d'omplir aquest formulari

O sinó, pots demanar-nos el formulari en paper a les instal·lacions del club en els horaris habituals d'entrenament.