El Club s'adhereix al Pla d'Igualtat de l'handbol català

La missió d’aquest Pla d’Igualtat és la d’impulsar actuacions adreçades a corregir els desequilibris existents entre dones i homes dins l’àmbit de l’handbol federat a tots els nivells, fomentant mecanismes d’intercanvi de coneixements i d’experiències que facin possible avançar cap a la igualtat efectiva.

Els eixos principals del Pla versen al voltant de millorar en equitat, participació, visibilitat i comunicació.

Equitat
Reconèixer i acceptar les diferències existents entre tots dos sexes i entendre-les amb l’objectiu que dones i homes puguin gaudir de l’handbol en igualtat d’oportunitats i amb el mateix reconeixement.

Participació
Ampliar la participació de les dones en tots els àmbits i estaments de l’handbol: jugadores, entrenadores, àrbitres, gestores i dirigents. Cal potenciar treballant especialment l’accés a càrrecs de responsabilitat, que permetin intervenir en la presa de decisions.

Visibilitat
Mostrar les aportacions que les dones han fet i fan al món de l’handbol i en tots els àmbits, fent-les visibles com a referents (jugadores, àrbitres, tècniques, gerents…) per a les noves generacions.

Comunicació
Afavorir la presència de les dones als mitjans de comunicació, i vetllar perquè la cobertura en els mitjans de comunicació sigui equilibrada entre l’handbol femení i el masculí garantint la visibilitat de les dones en totes les facetes que desenvolupen d’aquest esport.